2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LIJANA    JAGINTAVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 38


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1982-05-04
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šilutė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pašiliškės k., Gardamo sen., Šilutės raj.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas 2013
  Aukštasis neuniversitetinis Žemaitijos kolegija Buhalterinė apskaita(specializacija apskaita biudžetinėse įmonėse) 2005
  Aukštesnysis Smalininkų aukštesnioji žemės ūkio mokykla Buhalterinė apskaita 2003


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Interneto žinios",Žurnalistė 17. Visuomeninė veikla Jaunimo organizacijos DARBAS Šilutės skyriaus valdybos narė, asociacijų "Pamario jaunimas" ir "Nemuno sala" pirmininkė "
  18. Pomėgiai Fotografija, knygos, kelionės
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Marius
  20. Vaikų vardai (pavardės) Justas