2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JOLANTA    GAUDUTIENĖ

Apygarda: Naujamiesčio (Nr.1)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 21


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: JOLANTA GAUDUTIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ALOYZAS
  Pavardė: GAUDUTIS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB "GLASGET"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2011-09-01 126279825 UAB "BALTIC INDUSTRIALS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2006-09-04 2012-05-08 300546358 UAB "VILNIAUS SKALBYKLA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2012-06-25 126279825 UAB "BALTIC INDUSTRIALS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-19 188710061 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2006-08-10 300589676 UAB "GLASGET"

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-12-14 2012-05-08 400000 302312382 UAB "ESAMA" AKCIJOS
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2005-08-16 33000 112021238 AB SEB BANKAS PINIGAI
  Deklaruojantysis Paskola (suteikta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-12-23 400000 300589676 UAB "GLASGET" PINIGAI

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos EGLĖ GRIGUTYTĖ DUKRA DIRBA LR VRM VYR. SPECIALISTE, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS, PRIIMANT SPRENDIMUS TARNYBOJE

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2008-03-27