2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALENTINAS    BUKAUSKAS

Apygarda: Telšių (Nr.40)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 7


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1962-11-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Telšiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Sukančių k., Telšių raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis neuniversitetinis Vakarų Lietuvos Verslo kolegija Ekonomistas 2005
  Spec. vidurinis Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas Technikas - elektrikas 1985


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Seimo narys -
  LR Seimo narys -
  Telšių raj. savivaldybės tarybos narys -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimas,LR Seimo narys 17. Visuomeninė veikla "LYONS" klubo narys, Telšių MŽD "Džiugo" medžiotojų klubo narys, Lietuvos šaulių sąjungos narys
  18. Pomėgiai Medžioklė, žvejyba, muziko
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Alina
  20. Vaikų vardai (pavardės) Simas, Paulius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu komunikabilus, atsakingas, gebantis dirbti komadoje