2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUŠRA    ABRAMAVIČIENĖ

Apygarda: Žirmūnų (Nr.4)
Iškėlė: Respublikonų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Respublikonų partija
numeris sąraše: 41


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-03-03
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vilniaus Universitetas Teisės fakultetas teisininkė 1992
  Aukštasis universitetinis Kauno Politechnikos institutas Skaičiavimo Technikos fakultetas inžinierė sistemotechnikė 1983


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Respublikonų

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Baudžiamosios teisės grupė,Teisėjo padėjėja 17. Visuomeninė veikla Euro Society LT prezidentė
  18. Pomėgiai visuomeninė veikla, savišvieta
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Armanas Abramavičius
  20. Vaikų vardai (pavardės) sūnus ir dukra

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Remdamasi specializuotomis žiniomis ir įgūdžiais gebu formuluoti ateities uždavinius, bei juos spręsti naudodamasi multisisteminiu integruotu požiūriu grįstu mąstymu, skirtu problemų sprendimui. Pasižymiu gebėjimu kompetetingai vesti komandą užsibrėžtų tikslų link, bei koordinuoti tarpasmeninius santykius ir spręsti kylančius konfliktus tarp individų. Taip pat sugebu suprasti ir perteikti žinias, pasinaudodama savo išmanymu. Esu žingeidi, kūrybiška bei filantropė.