2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RIMANTAS    NARKŪNAS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Respublikonų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Respublikonų partija
numeris sąraše: 17


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1967-06-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis neuniversitetinis Panevėžio politechnikumas Technikas-elektrikas 1986


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Respublikonų partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  - -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB Rivilta,Direktorius-pardavėjas 17. Visuomeninė veikla Asociacija "Tautos Skydas" pirmininkas, Policijos remėjas, Šiaurės vietos bendruomenių tarybos narys.
  18. Pomėgiai Sportas, numizmatika, muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vilma Narkūnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Justinas Narkūnas, Tadas Narkūnas,

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Už parlamento gynimą 1991 m. sausio 13-ąją apdovanotas Lietuvos policijos departamento atminimo ženklu.