2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALDEMARAS    VALKIŪNAS

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: Respublikonų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Respublikonų partija
numeris sąraše: 1


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-08-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Biržai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klaipėda
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  aukštasis universitetinis magistras Riga Teacher Training and Educational Manage Acade (Rygos pedagogikos ir edukacijos vadybos aukštoji mokykla) Praktinis psichologas 2007

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, latvių, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Respublikonų partijos pirmininkas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Biržų rajono savivaldybė, Tarybos narys 2007 - 2008
  LR Seimas, LR Seimo narys 2008 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimas,LR Seimo narys, Ekonomikos komiteto narys, Europos reikalų komiteto narys. 17. Visuomeninė veikla Nuo 1992 m. yra Rygos lietuvių vidurinės mokyklos rėmėjas. Visą laiką remia lietuvišką veiklą Latvijoje. Nuo 2001 m. Vilniaus klubo narys. 2002–2003 m. buvo Lietuvos prekybos rūmų Latvijoje prezidentas, iki 2008 m. lapkričio – viceprezidentas. Nuo 2009 m. Lietuvos patriotų visuomenininkų klubo "Savastis" steigėjas.
  18. Pomėgiai Knygos, muzika, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Genoefa Valkiūnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rolandas, Andrius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  2001 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.