2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STASYS    TUMĖNAS

Apygarda: Pakruojo - Joniškio (Nr.46)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys


Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-05-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiauliai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Linkuva, Pakruojo rajonas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas Lietuvių kalbos dėstytojas 1981
  Vidurinis Pakruojo r. Linkuvos vidurinė mokinys 1976

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nesu buvęs jokios partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos narys 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentas 17. Visuomeninė veikla Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvių kalbos draugijos narys, Žiemgalos draugijos narys
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ona (Tumėnienė)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Juozas, Stasys

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu "Šiaurės Lietuvos" leidyklos vadovas, almanacho "Šiaurės Lietuva" redaktorius ir sudarytojas, jau 30 metų savo veikla puoselėjantis žiemgalių tradicijas ir Šiaurės Lietuvos regiono kultūrą.