2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    ŠVANYS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 63

(Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga
numeris sąraše: 11)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1957 m. kovo 13 d. Plungėje.
  1975 m. baigė Plungės 1-ąją vidurinę mokyklą.
  1981 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo inžinieriaus geologo hidrogeologo specialybę.
  1997 m. baigė magistrantūros studijas Heriot-Watt universitete, Edinburge (laipsnis – MEng in Petroleum Engineering).
  1981 m. pradėjo dirbti inžinieriumi „Naftos žvalgybos ekspedicijoje“ (dabar – AB „Geonafta“) Gargžduose. Dirbo gręžimo inžinieriumi, gręžinių išbandymo inžinieriumi, baro viršininku, gavybos vadovu, generalinio direktoriaus pavaduotoju.
  1997 m. pradėjo dirbti bendroje Švedijos ir Lietuvos įmonėje „Genčių nafta“. Ten ėjo įvairias pareigas – nuo gamybos vadovo iki generalinio direktoriaus.
  2007 m. pasikeitus savininkams ir po restruktūrizacijos išėjo iš darbo savo noru. Užsiėmė individualia konsultavimo veikla.
  2008–2011 m. dirbo UAB „Geoterma“ vyriausiuoju geologu.
  Šiuo metu – laisvai samdomas konsultantas.
  Su bendraminčiais 1988 m. vasarą įkūrė Sąjūdžio iniciatyvinę grupę Klaipėdos rajone, buvo tos iniciatyvinės grupės narys.
  Gedminų bendruomenės pirmininkas.
  2008 m. bendruomenei pavyko sustabdyti Baičių miško sunaikinimą (siekta įrengti jo vietoje smėlio karjerą).
  2009 m. buvo surinkta per 6 000 gyventojų parašų, kad būtų uždrausti plyni kirtimai parkiniuose Baičių, Šernų ir Piliakalnio miškuose. Buvo pakeistas miškotvarkos projektas ir išsaugoti dideli plotai rekreacinių miškų.
  2009–2010 m. bendruomenei pavyko pakeisti „Lietuvos energijos“ projektą tiesti per kaimą ir saugomas teritorijas 330 kW elektros liniją. Valdžios institucijos buvo priverstos priimti bendruomenės pasiūlymus ir linija buvo tiesiama kitu maršrutu, lygiagrečiai su esančia linija.
  Bendruomenės ir kitų rajono bendruomenių pastangomis buvo sustabdyti planai statyti atliekų deginimo gamyklą Dumpiuose.
  Daug dėjo asmeninių pastangų (straipsniai, paskaitos, tarprajoninių bendruomenių susivienijimų, konferencijų organizavimas, daugybė raštų į įvairias institucijas), kad vėjo jėgainės nebūtų statomos arti gyvenviečių ir gyvenamųjų namų.
  Visuomenei skaitė paskaitas alternatyviosios energetikos, ekologijos, geopolitikos, valdymo, filosofijos temomis.
  Gyvena kaime, mėgsta gamtą, nežvejoja ir nemedžioja. Mėgsta keliones. Domisi ekologija, alternatyviąja energetika, visuomenės mokslais.
  Turi šeimą: žmona Linga, sūnus Algirdas (g. 1986 m.) – biochemikas doktorantas, duktė Dalia (g. 1987 m.) – etnologė.