2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    KIRKUTIS

Apygarda: Danės (Nr.19)
Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 18

(Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga
numeris sąraše: 2)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1954 m. Kaune darbininko ir medikės šeimoje.
  Baigė Kauno Aleksonio vidurinę mokyklą, joje buvo sustiprintas matematikos ir fizikos mokslų dėstymas.
  1972 m. įstojo į Kauno medicinos universitetą, po šešerių metų jį baigė.
  Mokydamasis institute trejus metus dirbo Kauno greitosios pagalbos stoties medicinos felčeriu.
  Baigęs institutą gavo pasiūlymą ir įsidarbino Kauno medicinos instituto Moksliniame tiriamajame sektoriuje jaunesniuoju, vėliau – vyresniuoju ir vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu.
  Apgynė medicinos mokslų kandidato (1983 m.) ir habilituoto medicinos mokslų daktaro (1988 m.) disertacijas širdies aritmijų diagnostikos ir gydymo srityje.
  Nuo 1988 m. dirbo KMI Elektrokardiostimuliacijos katedroje dėstytoju, o 1993 m. tapo jos profesoriumi.
  Tais pačiais metais Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiojo gydytojo kvietimu atvyko dirbti į Klaipėdą. Aktyviai dalyvavo kuriant ligoninėje Vakarų Lietuvos kardiologijos centrą, dirbo Kardiologijos skyriaus vedėju, širdies aritmijų klinikos vadovu.
  Šiuo metu dirba Širdies aritmijų diagnostikos ir gydymo laboratorijos vedėju.
  1998 m. drauge su kolegomis įkūrė Klaipėdos universitete Sveikatos mokslų fakultetą, jam dvylika metų vadovavo. Baigęs dekano kadenciją universitete įkūrė jungtinę Sveikatos mokslų fakulteto ir Tęstinių studijų instituto Medicinos edukacijos katedrą. Šiai katedrai vadovauja iki šiol.
  Dirbdamas Kauno medicinos institute ir Klaipėdos universitete parengė per du šimtus mokslinių publikacijų. Trijų išradimų, Visuomenės sveikatos, Slaugos, Biofizikos, Papildomosios ir alternatyviosios medicinos bazinių universitetinių studijų programų autorius.
  Aktyviai dalyvavo komercinėje medicinos veikloje. Vienas pirmųjų šalyje – 1989 m. įkūrė medicinos kooperatyvą, vėliau – UAB CORDELECTRO. Po 15 metų sėkmingo darbo įmonė baigė veiklą.
  Domisi sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos principų realizavimu šalyje. Jau 14 metų drauge su KU kolegomis rengia tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Vilhelmo Storostos – Vydūno gimtadieniui paminėti „Į sveikatą ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Šis renginys jau tapo pripažinta Klaipėdos miesto ir visos šalies žmonių, besidominčių tautinėmis vertybėmis ir sveika gyvensena, švente. Aktyviai dalyvavo 2011 m. įkuriant Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmus. Rūmų steigėjai patikėjo teisę formuoti veiklos strategiją ir atstovauti jų interesams, išrinko šių rūmų prezidentu.
  Vedęs. Turi du suaugusius vaikus – dukterį ir sūnų.