2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

POVILAS    TAMOŠAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 127


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1939 m. vasario 9 d. Plungės rajono Selenių kaime ūkininko šeimoje. Tėvas 1949 m. buvo ištremtas į Sibirą, jis su motina ir seserimi tremties išvengė.
  Mokėsi Plungės vidurinėje mokykloje, ją baigęs 1957 m. įstojo į Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Čia įgijo kūno kultūros dėstytojo specialybę, 1961 m. pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame dailės institute – ėjo vyresniojo dėstytojo pareigas.
  Be darbo institute, dar treniravo moterų tinklinio komandą „Elektronas“, tapusią daugkartine Lietuvos čempione ir „Sporto“ taurės laimėtoja.
  Nuo 1974 m. pradėjo mokslinę veiklą. 1980 m. Leningrado F. Lesgafto kūno kultūros institute baigė aspirantūrą, apgynė pedagogikos mokslų kandidatinę disertaciją.
  Baigęs aspirantūrą, pedagoginį darbą tęsė Dailės institute. 1985 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas. Tais pačiais metais buvo išrinktas instituto Kūno kultūros katedros vedėju.
  Nuo 1989 m. pedagoginį ir mokslinį darbą tęsia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūno kultūros katedroje. 2001 m. apgynė habilitacinį darbą. 2002 m. buvo išrinktas šios katedros vedėju.
  2003 m. VGTU buvo įkurtas Humanitarinis institutas – jam buvo patikėtos šio instituto vadovo pareigos.
  2007 m. suteiktas profesoriaus vardas. Yra paskelbęs per 100 mokslinių straipsnių ir darbų, parašęs ir išleidęs 2 monografijas, vadovėlį, knygą „Tinklinis“ ir kitų akademinių leidinių.
  2011 m. VGTU Humanitarinis institutas reorganizuotas į Kūrybinių industrijų fakultetą, jis paskirtas šio fakulteto dekanu, šias pareigas eina iki šiol.
  Nemažai laiko skyrė ir skiria visuomeninei veiklai – yra žurnalo „Santaka“ vyriausiasis redaktorius, Rektorių konferencijos sporto komiteto pirmininkas, Sporto enciklopedijos redakcinės kolegijos narys, VGTU senato narys, Vilniaus tinklinio federacijos prezidentas.
  1993 m. įstojo į Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partiją, kurioje buvo eilinis narys, grupės seniūnas, skyriaus pirmininkas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų tarybos narys. Dabar eina Vilniaus miesto sueigos tarybos pirmininko pavaduotojo ir Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pareigas.
  Jau trečiajai kadencijai išrenkamas į Vilniaus savivaldybės tarybą, ir dabar yra jos narys.
  Apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde, Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto garbės komandoro ženklu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto medaliu.
  Vedęs. Žmona Jūratė, sūnus Rokas, marti Eglė, vaikaičiai – Jonė, Julius ir Upė.