2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

POVILAS    TAMOŠAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 127


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1939-02-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Selenių kaimas Plungės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kūno kultūros institutas Kūno kultūros dėstytojas 1961

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD, TSKP

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000
  Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto k-to pirm. pav. 2007 - 2011
  Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus Gedimino technikos universitetas,Kūrybinių industrijų fakulteto dekanas 17. Visuomeninė veikla VGTU Senato narys, Rektorių Konferencijos sporto komiteto pirmininkas, žurnalo "Santalka" vyr. redaktorius
  18. Pomėgiai žvejyba, sportas, darbas sode
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jūratė Tamošauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rokas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu veržlus, darbštus, inovatyvus ir sąžiningas