2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANTANAS JUOZAS    KAZAKEVIČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 120


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ANTANAS JUOZAS KAZAKEVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: IRENA
  Pavardė: KAZAKEVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2000-11-19 193309650 LIETUVOS SAMARIEČIŲ JURBARKO KRAŠTO BENDRIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-16 20000 110083262 JURBARKO KREDITO UNIJA PINIGAI
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-16 48600 110083262 JURBARKO KREDITO UNIJA PINIGAI
  Sutuoktinis Kiti sandoriai Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-03-01 40000 ANELĖ ZINKEVIČIENĖ PAVELDĖTAS BUTAS