2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANTANAS JUOZAS    KAZAKEVIČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 120


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1939 m. gegužės 24 d.
  1957 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, 1962 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją.
  Profesinę veiklą pradėjo Kalvarijos valstybinėje veislininkystės stotyje. Dirbo veterinarijos gydytoju.
  Vėliau dirbo Jurbarko veterinarijos stoties vyriausiuoju bakteriologu, veterinarijos laboratorijos direktoriumi, kolūkio vyriausiuoju veterinarijos gydytoju.
  1972 m. buvo paskirtas Jurbarko veterinarijos laboratorijos direktoriumi.
  1974 m. ėjo Jurbarko veislininkystės stoties direktoriaus pareigas, 1987 m. buvo Raudonės kolūkio pirmininku.
  1990 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę buvo išrinktas į Jurbarko rajono tarybą. Iki 1995 m. pavasario – tarybos pirmininkas. Nuolat buvo renkamas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariu. Stengėsi nuoširdžiai atstovauti rinkėjų interesams. Buvo Kontrolės komiteto, Etikos komisijos pirmininkas, 2008–2009 m. ėjo savivaldybės mero patarėjo pareigas.
  Nuo 1999 m. – Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.
  1992 m., įsteigus Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendriją, buvo šios bendrijos dalyvis, o 2000 m. išrinktas bendrijos pirmininku. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija nuolat rengia ir teikia projektus, vykdo įvairias skurdą rajone mažinančias programas.
  2009 m. suteiktas Jurbarko rajono Garbės piliečio vardas, 2011 m. pabaigoje apdovanotas savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.