2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

REGINA    LUKOŠEVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 82


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: REGINA LUKOŠEVIČIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1993-03-31 183668181 AB "MĖSA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1995-05-25 133990589 AB "VOLFAS ENGELMAN"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-02-06 111965284 KAUNO KOLEGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 1991-04-01 135332725 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJA "ŠARKUVA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-12 188756386 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas 2011-06-15 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-06-15 2012-06-15 14900 112029270 AB DNB BANKAS TERMINUOTASIS INDĖLIS