2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

REGINA    LUKOŠEVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 82


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. kovo 24 d. Kauno rajono Noreikiškių kaime.
  1976 m. baigė Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą (dabar – Jėzuitų gimnazija), 1981 m. – Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), jame studijuodama 2003 m. įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
  Pagal paskyrimą 1981 m. pradėjo dirbti Kauno dirbtinio pluošto gamykloje meistre, vėliau dirbo ekonomiste, susivienijime „Sėklos“ – technike.
  1995–2000 m. – Kauno rajono Alšėnų seniūnijos seniūnė.
  Nuo 2000 m. Kauno kolegijoje dirbo kaimo plėtros centro vedėja, lektore. Dirbdama organizavo suaugusiųjų mokymą, vadovavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimui, dalyvavo daugelyje mokymų ir seminarų.
  1997–2000 m. – Kauno rajono savivaldybės tarybos narė. 2007 m. išrinkta Kauno rajono savivaldybės tarybos nare ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja, kuravo kultūros, švietimo, sporto klausimus, socialinės paramos, vaiko teisių, jaunimo reikalų skyrių darbą.
  2010–2011m. dirbo Kauno rajono pirmąja mero pavaduotoja.
  2011 m. išrinkta į Kauno rajono savivaldybės tarybą, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė.
  Nuo 2011 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narių D. Jankausko ir J. Urbanavičiaus padėjėja-sekretorė.
  Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) narė nuo 1993 m. 2008 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Aktyviai dalyvauja partinėje veikloje, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Kauno rajono skyriaus pirmininko pavaduotoja.
  Domisi politika, Europos Sąjungos institucijų veikla, teisės klausimais.
  Mėgsta žaisti šachmatais, skaityti knygas, keliauti.
  Moka rusų, anglų kalbas.
  Tyri dvi suaugusias dukteris – Giedrę ir Indrę.