2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILHELMINAS    JANUŠONIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 72


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1965 m. spalio 20 d.
  1973–1984 m. mokėsi Pasvalio vidurinėje mokykloje (dabar – Petro Vileišio gimnazija).
  1984–1991 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), įgijo inžinieriaus-pedagogo kvalifikaciją. Studijas 1984–1986 m. buvo nutraukęs, nes tarnavo SSRS armijoje.
  2004–2007 m. neakivaizdžiai studijavo Mykolo Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto savivaldos institucijų administravimo magistrantūroje, įgijo viešojo administravimo (savivaldos institucijų administravimas) magistro kvalifikaciją.
  Nuo 1991 m. iki dabar – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos vyresnysis technologijų mokytojas.
  2003–2005 m. – Pasvalio sporto mokyklos direktorius.
  Nuo 1992 m. iki dabar – ūkininkas. Ūkis yra Šlamų kaime, Pasvalio rajone. Pradėjo ūkininkauti turėdamas 19 ha, 2003 m. jo ūkis siekė 120 ha. Visą ūkininkavimo laiką plėtoja augalininkystės (maistiniai kviečiai ir rapsas) ūkį.
  Nuo 2009 m. iki dabar – Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkas. Studijuodamas Lietuvos žemės ūkio akademijoje aktyviai dalyvavo studentų visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.
  1995–2000 m. – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, dirbo Švietimo, kultūros ir sporto komitete, buvo Visuomeninės sporto tarybos pirmininkas.
  2003 m. vėl buvo išrinktas savivaldybės tarybos nariu, dirbo Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku.
  Savivaldybės tarybos narys yra iki dabar. 2007–2011 m. kadenciją buvo renkamas frakcijos pirmininku, dirbo Kultūros, švietimo ir sporto komitete.
  Turi kompiuterinio raštingumo pagrindus, vadybinio darbo patirties. Dirbdamas Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje ir Pasvalio sporto mokykloje direktoriumi dalyvavo rengiant ir vykdant įvairius projektus ir masinius renginius.
  Moka rusų ir prancūzų kalbas.
  Nevedęs.