2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILHELMINAS    JANUŠONIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 72


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1965-10-20
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šlamų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šlamų k., Pasvalio raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis magistrinis M.Romerio universitetas viešasis administravimas 2007
  Aukštasis universitetinis LŽŪA inžinierius pedagogas 1991
  Vidurinis Pasvalio vidurinė mokykla ------- 1984


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Pasvalio raj. savivaldybės taryba 1995 - 1997
  Pasvalio raj. savivaldybės taryba 1997 - 2000
  Pasvalio raj. savivaldybės taryba 2004 - 2011
  Pasvalio raj. savivaldybės taryba 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lėvens pagrindinė mokykla; ūkininko ūkis,vyr mokytoja, ūkininkas 17. Visuomeninė veikla LŪS Pasvalio skyriaus pirmininkas, savivaldybės tarybos narys
  18. Pomėgiai Lietuvvoso istorija, geografija, plaukimas baidarėmis, buvimas gamtoje
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  20. Vaikų vardai (pavardės)