2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

NERIJUS    ČAPAS

Apygarda: Marių (Nr.21)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 70


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: NERIJUS ČAPAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ŽIVILĖ
  Pavardė: ČAPIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2007-08-27 190968528 KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2010-08-02 302539280 JŪRINIO PAVELDO ASOCIACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas (narys) 2003-08-23 195777797 LPF „EVANGELIZACIJOS PARAMOS FONDAS“
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas (narys) 2005-12-12 300517794 LPF „KRIKŠČIONIŠKŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS“
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2012-05-26 192094465 LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO TELŠIŲ VYSKUPIJOS BROLIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - vadovas ir jo pavaduotojas 2011-05-07 192084542 LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2011-02-27 188710823 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2010-02-01
  Sutuoktinis Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 2008-08-18
  Sutuoktinis Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 2011-12-07