Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Marių rinkimų apygardoje Nr. 21 kandidatas NERIJUS ČAPAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865026814
Elektroninio pašto adresas: nerujus.capas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ŽIVILĖ ČAPIENĖ
Telefonas: 861121519
El. paštas: zcapiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas