2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LORETA    KALNIKAITĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 58


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1961 m. lapkričio 10 d. šilališkių Zitos Palmiros ir Kazimiero Kalnikų šeimoje. 1979 m. baigė Šilalės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių medicinos mokyklą. 1982 m. ją baigė ir įgijo medicinos felčerio kvalifikaciją.
  1982 m. pradėjo dirbti Šiaulių centrinės ligoninės Greitosios medicinos pagalbos skyriuje medicinos felčere. 1996–1998 m. dirbo Šilalės centrinės ligoninės Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vyr. felčere.
  1998–2002 m. – VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja Greitosios medicinos pagalbos skyriui.
  2002–2006 m. – VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė.
  Nuo 2006 m. iki šiol – UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties vedėja.
  2005 m. Klaipėdos universitete baigė bakalauro studijas ir įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2007 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
  Nuo 2000 m. yra renkama į Šilalės rajono savivaldybės tarybą. Šilalės rajono savivaldybės taryboje dalyvauja komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje. Atstovaujamos sritys – sveikatos apsauga, socialinis darbas, kultūra, švietimas. Yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos pirmininkė.
  Nuo 1996 m. dirbo Lietuvos medicinos darbuotojų profesinėje sąjungoje. Dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuotų darbo grupių veikloje (greitosios medicinos pagalbos darbo organizavimas). Domisi medicinos politika, paslaugų kokybe.
  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė, LPKTS Šilalės filialo tarybos narė. Dalyvauja pasipriešinimo istorijos įamžinimo darbe: renka duomenis, reikalingus išleisti nukentėjusiųjų atsiminimus, pastatyti paminklinius kryžius, įrengti atminimo lentas.
  Yra Šilalės dekanato Šeimos centro savanorė.
  Domisi literatūra, religija, menu, kultūra, filosofija, liaudies amatais, Lietuvos istorija, regionų skirtumais ir panašumais. Mėgsta keliauti, pažinti lankomų kraštų kultūrą, kraštovaizdį, architektūrą, žmones, papročius. Mėgstamų sričių pažinimo šaltinis – literatūra.