2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LORETA    KALNIKAITĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 58


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1961-11-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šilalė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klaipėda
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Kauno technologijos universitetas Viešojo administravimo magistras 2007
  Aukštasis universitetinis Klaipėdos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras 2005
  Aukštesnysis Šiaulių medicinos mokykla Medicinos felčerė 1982
  Vidurinis Šilalės vidurinė mokykla ----------- 1979


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD narė, TS-LKD PKTF valdybos narė

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šilalės rajono savivaldybės taryba, tarybos narė 2000 - 2002
  Šilalės rajono savivvaldybės taryba, tarybos narė 2002 - 2004
  Šilalės rajono savivvaldybės taryba, tarybos narė 2007 - 2011
  Šilalės rajono savivaldybės taryba, tarybos narė 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB ,,Ambulansas" Šilalės greitosios medicinos pagalbos stotis,Stoties vedėja 17. Visuomeninė veikla Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė, LPKTS Šilalės filialo tarybos narė, Šilalės dekanato Šeimos centro savanorė
  18. Pomėgiai Literatūra, menas, religija, filosofija, liaudies amatai, kultūra
  19. Šeiminė padėtis netekėjusi
  20. Vaikų vardai (pavardės)