2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VIDMANTAS    ŽILIUS

Apygarda: Vilniaus - Šalčininkų (Nr.56)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 57


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VIDMANTAS ŽILIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: GRAŽINA
  Pavardė: ŽILIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, ŠALČININKŲ LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO GIMNAZIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 1997-09-01 111961115 ŠALČININKŲ LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO GIMNAZIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-09-06 90000 112029270 AB DNB BANKAS PASKOLA BŪSTUI ĮSIGYTI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-08-30 2011-09-30 171000 VIKTORIJA NAVICKAITĖ ĮSIGYTAS BUTAS