Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus - Šalčininkų rinkimų apygardoje Nr. 56 kandidatas VIDMANTAS ŽILIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868738663
Elektroninio pašto adresas: vidmantas.zilius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LIUCIJANA GERASIMOVIČ
Telefonas: 868683040
El. paštas: liucijana.buhalterija@gmail.com
Dalyvių sąrašas