2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VIDAS    URBONAVIČIUS

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 39


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VIDAS URBONAVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: KRISTINA
  Pavardė: URBONAVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, EUROVUDAS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-04-12 302706612 UAB "FAIRLANE RE"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2007-07-02 295735870 JAUNŲJŲ KOSERVATORIŲ LYGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2006-02-24 301753623 TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-19 111109233 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas 2011-03-21 188621919 ŪKIO MINISTERIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-05-27 350000 GYVYBĖS DRAUDIMAS
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-04-12 355000 PASKOLA BUTUI PPIRKTI

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla 2008-05-30 VEIKLOS ŠIUO METU NEVYKDAU