Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Trakų-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 58 kandidatas VIDAS URBONAVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868610880
Elektroninio pašto adresas: vidas.urbonavicius@inbox.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: URŠULĖ STONKUTĖ
Telefonas: 867910483
El. paštas: ursule.stonkute@gmail.com
Dalyvių sąrašas