2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LIUDVIKAS    SABUTIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 36


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1939 m. vasario 1 d. Klaipėdoje Onos Bončkutės (g. 1912 m.) ir Antano Sabučio (g. 1907 m.) šeimoje. Būdamas pustrečių metų neteko mamos.
  Baigė 1956 m. Kretingos vidurinės mokyklos 9 klases ir toliau mokėsi Šilutės žemės ūkio mechanizacijos mokykloje. Dirbo Kretingos rajono Darbėnų mašinų technikos stotyje remontininku. Po pusmečio išvyko į Karelijos autonominę respubliką, kur Lietuvai priskirtame Kliušinogorsko miškų pramonės ūkyje dirbo medkirčiu, miško medienos vilkiko vairuotoju. Iš čia 1958 m. rudenį buvo pašauktas atlikti karo tarybą ir iki 1962 m. vasario mėn. tarnavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) apygardos raketinio dalinio autotransporto kuopoje eiliniu, seržantu, viršila, o vienų metų automechanikų ir jaunųjų karo vadų mokyklą baigė Novgorodo srities Boroviči mieste.
  Grįžęs į tėviškę, dirbo vairuotoju ekspeditoriumi, dalyvavo visuomeninėje ir meno saviveikloje. 1965 m. puikiai baigė Kretingos vakarinę vidurinę mokyklą, sukūrė šeimą, įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar –Vilniaus universitetas) Teisės fakultetą, 1973 m. labai gerai jį baigė ir įgijo teisininko specialybę. Studijuodamas 1963–1973 m. ėjo Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos komunistų partijos Kretingos rajono komitetų atsakingojo darbuotojo pareigas, paskutiniuosius trejus metus dirbo Kretingos ir Palangos tarprajoninės prokuratūros tardytoju.
  1973 m. paskirtas Ignalinos rajono vyriausiuoju prokuroru, dirbo iki 1979 m. vasaros. Buvo renkamas rajono tarybos deputatu, vidurinės mokyklos tėvų komiteto pirmininku, Charkovo institute specializavosi civilinės ir baudžiamosios teisės srityje.
  1979 m. pakviestas dirbti Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto teisėsaugos skyriaus instruktoriumi, o prasidėjus Sovietų Sąjungoje viešumo ir perestroikos laikotarpiui sutiko eiti Lietuvos TSR prokuroro pirmojo pavaduotojo pareigas. Juo dirbo penkerius metus. 1987 m. buvo paskirtas tuometės Lietuvos vyriausiuoju prokuroru ir suteiktas laipsnis – valstybinis justicijos patarėjas.
  Už dalyvavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) veikloje 1989 m. vasario mėn. iš šių pareigų ir prokuratūros pašalintas, bet gegužės mėn., LPS tarybai pasiūlius, kaip deputatas ir teisininkas konkuruojant su kitais buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriumi, atsakingu už šios institucijos teisinio ir procedūrinio darbo organizavimą. Tų pačių metų gruodžio mėn. nutraukė ryšius su komunistų partija.
  1990 m. su Sąjūdžio programa dalyvavo demokratiškuose rinkimuose ir buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu Šeškinės rinkimų apygardoje, Aukščiausioji Taryba išrinko Tarybos sekretoriumi ir Prezidiumo nariu. Iki 1992 m. rudens ėjo šias ir ordinų kanclerio pareigas.
  Lietuvos Sąjūdžiui pralaimėjus pirmalaikius Seimo rinkimus, dirbo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybėje Vilniuje, padėjo ją įkurti.
  1993–1995 m. dirbo laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcijos teisininku, dvejus metus iš eilės dalyvavo rinkimuose į Seimą Kaišiadorių–Elektrėnų rinkimų apygardoje. 1995–1996 m. dirbo Vilniaus miesto valdybos ir savivaldybės tarybos samdomu sekretoriumi.
  1996–2000 m. – VII Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Plungės rinkimų apygardoje. Iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai). Seime ėjo Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto pirmininko pareigas, buvo Seimo Europos reikalų komiteto narys, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas. Per šią kadenciją aktyviai dalyvavo rengiant ir priimant pagrindinius įstatymus, būtinus Lietuvai stoti į Europos Sąjungą.
  Po pralaimėtų rinkimų į Lietuvos Seimą 2001–2004 m. dirbo Lietuvos generalinėje prokuratūroje Specialiųjų tyrimų skyriaus prokuroru, vyriausiojo prokuroro pavaduotoju, buvo suteiktas vyresniojo justicijos patarėjo rangas, paskirta valstybinė pensija.
  2004–2008 m. – išrinktas IX Lietuvos Respublikos Seimo nariu daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą. Seime dirbo Konstitucijos komisijoje pirmininko pavaduotoju ir komisijos pirmininku.
  2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje buvo išrinktas dar vienai kadencijai. Dirba Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete ir yra Teisės ir saugumo reikalų komiteto pirmininkas.
  Nepartinis, TS-LKD frakcijos narys Lietuvos Seime. Nuo 1989 m. – Teisininkų draugijos narys, Lietuvos Sąjūdžio narys, o nuo 1992 m. – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo narys.
  2011 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Valstybės dienos (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Taip pat apdovanotas jubiliejiniu Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Baltijos Asamblėjos medaliu.
  Domisi viešojo valdymo, teisės etikos ir valstybės tarnybos problemomis.
  Pomėgiai – sportas, gyvenamosios aplinkos eksterjeras ir interjeras, kūrybinė veikla tarnyboje, kelionės ir skaitymas.
  Gerai moka rusų kalbą, savarankiškai mokosi anglų ir prancūzų kalbų.
  Žmona Sigita – medikė, pensininkė. Vaikai suaugę, gyvena Vilniuje. Dukterys Eglė ir Rasa – dailės specialistės, sūnus Liudas – verslo vadybininkas, vaikaitis Karolis – finansų teisės studentas.