2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LIUDVIKAS    SABUTIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 36


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1939-02-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klaipėdos mieste gimdymo įstaigoje, augau Kretingoje.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis neuniversitetinis Charkovo teisės institutas, baudžiamosios ir civilinės teisės specializacijos kursai prokurorinė priežiūra 1974
  Aukštasis Vilniaus universiteto teisės fakultetas teisininkas 1973

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu , vardą Neturiu

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nepartinis, esu TS partijos steigėjas ir rėmėjas, 1993-2001 m. Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Aukščiausiosios Traybos-Atkuriamojo Seimo deputatas; Sekretorius 1990 - 1992
  Seimo narys, Valstybės valdymo ir Savivaldybių k-to pirmininkas, Baltijso Asamblėjos narys 1996 - 2000
  Seimo narys, Konstitucijos komisijos pirmininkas, pavaduotojas 2004 - 2008
  Seimo narys, Valst.vald. ir sav.komitete; Baltijos Asamblėjos Teisės ir saugumo sk. pirm. 2008 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, vienmandatėse ir daugiamandatėse apyg. Seimo narys, Konstitucijos komisijos ir VVSK narys, BA komiteto pirmininkas, 17. Visuomeninė veikla Nepriklausomybės akto Signatarų klubo narys, Lietuvos teisininkų draugijos narys.
  18. Pomėgiai skaitymas, teisėkūros analizė ir kūryba, aplinkos tvarka
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Sigita Arcimavičiūtė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Eglutė Dimavičienė, Rasa kaminskienė, Liudas Sabutis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Labai vertinu aktyvų naudingą darbą, poilsį ir keliones. Nemėgstu tinginių ir miegalių.