2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUKSUTĖ    RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ

Apygarda: Alytaus (Nr.30)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 24


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1948 m. gruodžio 14 d. Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo Gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės šeimoje.
  1956 m. A. Ramanauskaitė svetima pavarde pradėjo lankyti Rokiškio rajono Kamajų pradinę mokyklą. 1956 m. spalio 11 d. KGB areštavo tėvus. Tėvą 1957 m. sušaudė. Motiną nuteisė kalėti. Po tėvų arešto mokyklą pradėjo lankyti Alytaus rajone, buvusioje mamos tėviškėje. Vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje, ją baigė 1967 m. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus kvalifikaciją. 1972 m. baigė inžinerinės pedagogikos kursą.
  Baigusi studijas pradėjo dirbti vyresniąja inžiniere Ukmergės gamybinėje gazifikacijos valdyboje, nuo 1975 m. – inžiniere Komunalinio ūkio projektavimo institute, nuo 1981 m. – statybų techninės priežiūros inžiniere Komunalinio ūkio statybos skyriuje.
  2008 m. buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą, yra Žmogaus teisių komiteto narė, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narė.
  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Yra Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė, Etikos komisijos pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė, Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos narė, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos susitarimo signatarė, koordinacinės tarybos narė.
  Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išleido savo tėvo – Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų knygą „Daugel krito sūnų…“ (1992 m., 1999 m. ir 2007 m. išleido pakartotinius ir papildytus šios knygos leidimus), knygas „Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ (lietuvių ir anglų kalbomis), „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje“, „Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra Aukse“, „Laisvės Deklaracija ir jos signatarai“, fotoalbumą „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“. Yra paskelbusi daugybę straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo, pilietiškumo temomis, parengusi ir skaičiusi pranešimus šiomis temomis konferencijose, vykusiose Lietuvoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Vengrijoje. Nuo 2000 m. vykdė tęstinį jaunimo studijų projektą „Laisvės kovų atmintis – ateities kartoms“.
  Organizavo Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą.
  Apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“.
  Ištekėjusi. Su vyru Norbertu užaugino du vaikus – dukterį Ingą ir sūnų Norbertą. Abu vaikai gydytojai.