2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUKSUTĖ    RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ

Apygarda: Alytaus (Nr.30)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 24


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1948-12-14
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno Technologijos universitetas) inžinierė-statybininkė 1973


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Tėvynės sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Lietuvos Respublikos Seimo narė 17. Visuomeninė veikla Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė, Etikos komisijos pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos ir valdybos narė, Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos narė, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos narė, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos susitarimo signatarė, koordinacinės tarybos narė.
  18. Pomėgiai Lietuvos istorija, Lietuvos laisvės kovų paveldo puoselėjimas ir sklaida, kelionės, teatras, plaukimas
  19. Šeiminė padėtis išsituokusi
  20. Vaikų vardai (pavardės) Inga, Norbertas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo Gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės dukra. Puoselėdama Lietuvos laisvės kovų istoriją ir rūpindamasi jos įamžinimu, esu paskelbusi daugybę straipsnių tautiškumo, patriotizmo, pilietiškumo temomis, parengusi ir skaičiusi pranešimų konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, JAV, Vengrijoje, Gruzijoje. Nuo 2000 m. įgyvendinau daugiametį jaunimo studijų projektą „Laisvės kovų atmintis – ateities kartoms“. Išleidau knygas: Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo gynybos pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimus „Daugel krito sūnų“ (1992 m., 1999 m., 2007 m. išleidau pakartotinius ir papildytus šios knygos leidimus), „Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ (lietuvių ir anglų kalbomis), „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje“, „LAISVĖS KOVŲ KELIAIS su partizanų vado dukra Aukse“, „LAISVĖS DEKLARACIJA ir jos signatarai“, fotoalbumą „Generolas ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS“. Organizavau Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą. Esu apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“.