2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LIUDAS    ANDRIKIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 107


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1980-10-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Klaipėda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Viešojo administravimo magistras Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas 2005
  Aukštasis universitetinis Klaipėdos universitetas Socialinis darbas 2003


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centras,direktorius 17. Visuomeninė veikla Asociacija "Meno kūrėjų sąjunga", asociacija "Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija"
  18. Pomėgiai šachmatai, fotografija, vinilo plokštelės, kūrybinė saviraiška, menas, saviugda, savišvieta, medijos, komunikacija, informacinės technologijos, rinkodara, inovacijos, sociologija, aktyvus gyvenimo būdas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jurga Sutkutė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Uršulė Andrikytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu sąžiningas ir suinteresuotas daryti tai, kas teisinga. Esu principingas ir atsakingas, turiu rimtą požiūrį į įsipareigojimus. Esu iniciatyvus, turiu aukštus standartus ir viltis. Siekdamas savo tikslų, degu entuziazmu ir energija (kartodamas kaip mantrą "iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia" ir vadovaudamasis savo moto - exercitatio optimus est magister - t.y. pratybos egriausias mokytojas (iš lotynų kalbos)) vis judu į priekį. Turiu puikius bendravimo įgūdžius, esu empatiškas, moku išklausyti, sugebu priimti kitų žmonių idėjas ir mintis. Priimu žmogų be išankstinių nusistatymų, gerbiu individualias žmogaus sąvybes ir vertybes. Sugebu palikti santykius neatsigręždamas atgal, o konfliktines situacijas paverčiu vertingomis pamokomis. Be to, valdau savo emocijas ir tolerantiškai priimu konstruktyvią kritiką. Turiu racionalų , loginį ir analitinį mąstymą, gebu pats priimti sprendimus. Esu originalus ir kūrybingas. Lengvai priimu ir diegiu naujoves, naujus veiklos metodus. Turiu pomėgį tobulėti ir plėsti žinias visose gyvenimo sferose. Esu mandagus, dalykiškas, turiu gerus derybų įgūdžius ir stiprias lyderio sąvybes. Mano kompetencijos: analitinės įžvalgos ir konstruktyvus problemų sprendimas, prioritetų iškėlimas ir organizuotumas.