2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

REGINA    ROZENBLAT

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 101


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-04-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Klaipėda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta KLAIPĖDA
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VILNIAUS VALSTYBINĖ KONSERVATORIJA KLAIPĖDOS FAKULTETAI CHORINIS DIRIGAVIMAS 1982
  Aukštasis S.ŠIMKAUS AUKŠTESNIOJI MUZIKOS MOKYKLA CHORO VADOVAS MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJAS 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos AB LIETUVOS PAŠTAS,Tinklo vadybininkė 17. Visuomeninė veikla 2004–2006 m. išrinkta Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacijos koordinatore , 2005m. paskirta atstovauti ir koordinuoti Klaipėdos miesto ir apskrities moterų NVO dalyvavimą IV Lietuvos Moterų suvažiavime, organizacinio komiteto narė. 2003m. Klaipėdos regiono moterų informacijos centro steigėja, valdybos narė, nuo 2011 metais išrinkta direktorės pavaduotoja. 2006-2011m. atstovavau Klaipėdos savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) Bendradarbiavimo tarybą moterų NVO klausimais. 2010 - 2011m. laikotarpiu buvau išrinkta prezidente Lietuvos Moterų NVO koalicijos “ Moters teisės-visuotinės žmogaus teisės ”. Nuo 2012m. dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtuose rinkimuose į seniūnaičius ir esu išrinkta „Pamario“ seniūnijos seniūnaite.
  18. Pomėgiai Knygos, bendravimas
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jokūbas Rozenblatas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Dovilė Garadauskienė, Skaistė Daukšytė