2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    ZUBRAS

Apygarda: Dzūkijos (Nr.69)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-12-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Daugų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Peršėkininkų k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis magistrinis KTU Vadyba 2002
  Aukštasis magistrinis LŽŪU Edukologija 1998
  Aukštasis LVA Zootechnika - 1506 1984


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Lietuvos liberalų sąjungos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Alytaus r. sav. taryba, tarybos narys 1997 - 2000
  Alytaus r. sav. taryba, tarybos narys 2000 - 2003


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Alytaus profesinio rengimo centras,direktorius 17. Visuomeninė veikla Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos narys
  18. Pomėgiai kelionės, veikla gamtoje
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidutė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Audrius Zubras, Indrė Zubraitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  mėgstu projektinę veiklą, bendravimą su jaunimu