2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ROMANAS ALGIMANTAS    SEDLICKAS

Apygarda: Pasvalio - Panevėžio (Nr.47)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 52


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1942 m. liepos 23 d. Vievyje. Paskutiniais Antrojo pasaulinio karo metais su šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Ten baigė mokslus. Be kitų laipsnių ir diplomų, jam suteiktas teisės daktaro laipsnis.
  Baigęs mokslus, įstojo į Amerikos karo aviacijos tarnybą, dalyvavo Vietnamo kare, turi majoro laipsnį. Baigęs karininko karjerą, apsigyveno Niujorko provincijoje, dirbo advokatu, daugiausia tekdavo atlikti gynėjo vaidmenį baudžiamosiose bylose.
  Įvykiai Lietuvoje pakeitė visus ankstesnius planus – 1991 m. vasarą grįžo į Lietuvą, susigrąžino Lietuvos pilietybę ir iki šiol gyvena Lietuvoje.
  Pirmus porą metų dirbo su Lietuvos kariuomenės generaliniu inspektoriumi kurdamas kariuomenei reikalingas institucijas, taip pat Vilniaus universitete skaitė paskaitas. Tuo metu taip pat dalyvavo kuriant pirmąją privačią nepriklausomą televizijos stotį („Tele-3“). Buvo atsakingas už visus šios stoties teisinius klausimus, dalį administracijos ir net įvairių programų kūrimą. Taip pat teikė konsultacijas Puslaidininkių fizikos institutui.
  1994 m. dalyvavo pirmajame didžiuliame statybos projekte posovietinėje Lietuvoje – strateginių mazuto talpų statyboje Gariūnų teritorijoje. Darbą atliko UAB „Tarptautinė statybos korporacija“. Kandidatas šioje įmonėje ėjo ne tik teisininko pareigas, bet buvo jos valdybos narys, atsakingas už ryšių su užsienio partneriais palaikymą. Šioje įmonėje dirbo, iki projektas buvo sėkmingai baigtas.
  Nuo 1996 m. dirbo prie įvairių investicinių, intelektinės nuosavybės apsaugos projektų. Buvo pirmasis Lietuvos muzikos industrijos asociacijos (LMIA) prezidentas, vėliau pirmasis Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) prezidentas.
  Užsiėmė ir kita kūrybine veikla: trejus metus rašė savaitines politines apžvalgas laikraščiui „Lietuvos žinios“, kartu su Stasiu Kleziu 1999 m. anglų kalba parašė knygą „War in Chechnyja“ („Karas Čečėnijoje“), išleistą Amerikoje, dalyvavo kuriant UAB „Skraidybos mokymo centras“. Šis centras davė pradžią įvairioms aviacijos sporto rūšims.
  2000 m. buvo pakviestas stoti į Lietuvos liberalų sąjungą ir kelti kandidatūrą į Seimą. Tų metų rudenį jis tapo Seimo nariu, dirbo Teisės ir teisėtvarkos komitete. Būdamas baudžiamosios teisės specialistas, aktyviai dalyvavo rengiant įstatymus, susijusius su tuo metu vykusia baudžiamosios teisės reforma. Seime taip pat dirbo NATO bei Europos reikalų komitetuose, Tarpparlamentinėje Europos Saugumo ir Bendravimo Asamblėjoje (ESBO). Asamblėjos vardu rengė įvairias studijas. Viena iš jų buvo studija „Estijos, Latvijos ir Lietuvos saugumas ir gynyba“, ji buvo pateikta kaip dalis šių šalių įvertinimo dokumentų prieš patvirtinant jų stojimą į NATO. Už tai buvo apdovanotas NATO medaliu.
  Eidamas Seimo nario pareigas, daug laiko praleido Briuselyje, dirbo Europos Parlamente. Lietuvą priėmus į Europos Sąjungą, vienas pirmųjų buvo paskirtas eiti Europos Parlamento nario pareigas.
  2005 m., baigęs politiko karjerą, buvo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto tarybos narys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių institute anglų kalba skaitė paskaitas Baltijos šalių gynybos politikos ir moderniosios Kinijos vystymosi bei politikos temomis.
  Šiuo metu dirba vienos advokatų kontoros konsultantu, taip pat teikia konsultacijas Lietuvoje norinčioms investuoti užsienio kompanijoms. Taip pat yra A. G. Casparini vargonų restauracijos projekto direktorius.