2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

REMIGIJUS    ŠIMAŠIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 5


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1974 m. sausio 12 d. Tauragėje.
  1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2002 m. Lietuvos teisės universiteto Teisės filosofijos katedroje apgynė disertaciją tema „Teisinis pliuralizmas“ ir įgijo daktaro laipsnį.
  1995 m. baigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto kursą „Liberalizmas ir ekonomikos reforma“. 1997 m. stažavo JAV institute „Heritage foundation“ („Santa Cruz Institute“ programa „Legislation Drafting and NGO Development“). 2000 m. baigė Frydricho Naumano fondo mokymų kursą „New Public Management: Lean State, Lean Government“. 2001 m. baigė Centrinės Europos universiteto kursą „Competition policy in Transition: Theory, Implementation and Challanges“. 2004 m. dalyvavo Ludwig von Mises instituto vasaros universitete ir išlaikė austrų ekonomikos mokyklos egzaminą.
  1995–2004 m. buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto teisės ekspertu ir projektų vadovu. 2001–2006 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, dirbo Biudžeto ir finansų komitete. 2004–2006 m. – Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas, ekspertų komandos vadovas. 2003–2007 m. – mokslinio-praktinio žurnalo „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos pirmininkas, straipsnių teisės teorijos tema autorius. 2004–2008 m. – VĮ „Transparency International“ Lietuvos skyriaus valdybos narys. 2006–2008 m. – Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas.
  Nuo 2008 m. gruodžio 10 d. – penkioliktosios Vyriausybės teisingumo ministras.
  1997–1998 m. buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupės Labdaros ir paramos įstatymui rengti narys. 1998 m. – Finansų ministerijos darbo grupės Biudžetinės sandaros įstatymo koncepcijai rengti narys. 1999 m. – Vyriausybės komisijos teisės aktams, susijusiems su ugdymo įstaigų finansavimu, rengti narys. 1999–2003 m. – Nevyriausybinių organizacijų komisijos prie Vyriausybės pirmininkas. 2002–2003 m. – darbo grupės prie Prezidento institucijos komisijos teisėkūros modeliui rengti pirmininkas. 2003 m. – Teisingumo ministerijos darbo grupės Asociacijų įstatymo projektui rengti narys. 2005 m. – Komisijos Nacionalinei energetikos strategijai rengti narys.
  1995–2005 m. – Lietuvos liberalų sąjungos narys. 1996–1998 m. teikė teisinę pagalbą nepelno organizacijoms. 1996–2005 m. konsultavo nevyriausybines organizacijas ir analizavo jų teisinę bazę, bendradarbiavo su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru (NIPC). 1997–1998 m. buvo visuomeninės organizacijos Lietuvos liberalus jaunimas pirmininku. 1998–1999 m. – Lietuvos liberalų sąjungos valdybos narys. 1999–2000 m. – Lietuvos liberalų sąjungos teisingumo komiteto pirmininkas. 2002–2005 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto dėstytojas. 2005–2008 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, Teisės teorijos ir istorijos katedros narys. Nuo 2004 m. – tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos narys. Nuo 2005 m. – tarptautinės asociacijos „Property and Freedom Society“ narys.
  1999 m. išleido knygą „Nevyriausybinės organizacijos: reguliavimas Lietuvoje ir Vakarų patirtis“. Rašo internetinį dienoraštį http://www.simasius.lt/, aktyviai dalyvauja socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir„ Google+“.
  Moka anglų ir rusų kalbas.
  Vedęs, augina tris vaikus.