2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTARAS    STEPONAVIČIUS

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1967 m. liepos 23 d. Klaipėdoje. Netrukus su tėvais persikėlė į Vilnių.
  Baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą.
  Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisininko specialybę.
  Nuo 1991 m. trejus metus dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, o nuo 1994 m. buvo F. Naumano fondo koordinatorius Lietuvoje.
  1994–2004 m. dėstė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
  Studijavo ir tobulinosi Hagos tarptautinės teisės akademijoje, Kopenhagos, Birmingemo, Florencijos ir Groningeno universitetuose.
  1997 ir 2000 m. buvo išrinktas į Vilniaus miesto tarybą.
  2000–2008 m. Seimo kadencijų metu buvo Seimo Pirmininko pavaduotoju ir vadovavo Europos reikalų komitetui. 2004–2008 m. dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, vėliau – Teisės ir teisėtvarkos komitete.
  Nuo 2008 m. gruodžio 10 d. – švietimo ir mokslo ministras.
  Nuo partijos įkūrimo yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys, šiuo metu – Liberalų sąjūdžio pirmininko pirmasis pavaduotojas.
  Dalyvauja kelių nevyriausybinių organizacijų veikloje: Lietuvos žmogaus teisių centro narys steigėjas, Pilietinių iniciatyvų centro, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“, Liberaliosios minties instituto, visuomeninės organizacijos „Liberalios reformos“, Vilniaus ROTARY klubo „Perkūnas“ narys, G. Steponavičiaus paramos fondo steigėjas, kelių vietos bendruomenių narys.
  Pomėgiai: muzika, skaitymas, kinas, krepšinis.
  Be gimtosios lietuvių kalbos, laisvai kalba rusiškai ir angliškai.
  Šeima: žmona Ugnė – teisininkė, šešiolikmetis sūnus Mykolas – moksleivis, duktė Urtė – penkerių metų.