2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALERIJUS    SIMULIK

Apygarda: Dainų (Nr.25)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 35


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
  DUOMENŲ IŠRAŠAS
  I. Privalomas registruoti turtas: 143278,00 Lt
  II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0 Lt
  III. Piniginės lėšos: 70900,00 Lt
  IV. Suteiktos paskolos: 20000,00 Lt
  V. Gautos paskolos: 26500,00 Lt
  ****
  METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
  GPM308 formos deklaracijos:
  Gautų pajamų suma
  (GPM308 formos 12, 13, 13A, 14, 22 laukelių ir GPM308 formos V priedo V13 laukelio suma)
  105622,85 Lt
  Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
  (GPM308 formos 26 laukelis)
  15483,00 Lt

  Pastaba. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnį, kandidatas pateikia gyventojo pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose deklaracijos pateikiamos už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31