2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALERIJUS    SIMULIK

Apygarda: Dainų (Nr.25)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 35


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1966 m. rugpjūčio 2 d. Šiauliuose.
  1984 m. baigė Šiaulių 14-ąją (dabar – Lieporių) vidurinę mokyklą.
  Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą (dabar – Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultetas), jį 1988 m. baigė ir įgijo fizikos specialybę.
  2001 m. įstojo į Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto vadybos magistrantūrą. 2003 m. baigė universitetą ir įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį.
  2002 m. įstojo į Mykolo Romerio universiteto valstybės valdymo ir teisės magistrantūrą ir 2005 m. ją baigęs įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  1988 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kauno miesto 36-ojoje vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. Tais pačiais metais perėjo dirbti į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos katedrą techniku.
  1991–1994 m. dirbo Šiaulių 21-ojoje vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju mokymo ir auklėjimo reikalams.
  1994 m. iki išrinkimo į Seimą buvo Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos direktorius.
  1997 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus sudarytos švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos nutarimu buvo suteikta pirmoji švietimo įstaigos vadovo kvalifikacijos kategorija. Tais pačiais metais Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos atestacijos komisijos nutarimu suteikta fizikos ir astronomijos vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorija.
  2000 m. – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, iki išrinkimo į Seimą buvo Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas.
  2002 m. pakartotinai išrinktas į Šiaulių miesto tarybą.
  2000–2004 m. – LR Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Dainų rinkimų apygardoje Nr. 25.
  2004–2008 m. – LR Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Dainų rinkimų apygardoje Nr. 25.
  2008–2012 m. – LR Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Dainų rinkimų apygardoje Nr. 25.
  Už darbą 2000–2003 m. Seimo Užsienio reikalų komitete ir Baltijos šalių Asamblėjoje apdovanotas atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius, taip pat apdovanotas Baltijos Asamblėjos medaliu, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo ženklu už indėlį plėtojant vaikų sportą.
  Nuo 1995 m. – Lietuvos Respublikos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus narys.
  Jo iniciatyva 1997–1998 mokslo metais Šiaulių Gytarių vidurinėje mokykloje buvo įkurtas vaikų sporto klubas „Gytariai“, jo tikslas – kuo daugiau moksleiviško amžiaus vaikų įtraukti į sportinę veiklą. Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio lygos įkūrėjas.
  Nuo 1985 m. dalyvauja Lietuvos radijo mėgėjų draugijos veikloje. Yra radijo mėgėjas, turi asmeninį šaukinį. Yra Šiaulių krašto mėgėjų klubo „Vytis“ narys. Nuo 1999 m. priklauso Lietuvos radijo sporto federacijai.
  Nuo 2004 m. priklauso „The international LIONS CLUBS“ judėjimui, yra Vilniaus „Kristoforo“ LIONS klubo narys.
  Nuo 2012 m. birželio mėnesio – krepšinio klubo „Šiauliai“ valdybos pirmininkas.
  Asociacijos „Savanoriški saugos būriai“ steigėjas ir narys.
  Pomėgiai – knygos, radijo sportas (trumpabangininkas).
  Moka anglų, rusų kalbas.
  Vedęs, turi dukterį.