2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MINDAUGAS    BASTYS

Apygarda: Šakių (Nr.64)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 26


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: MINDAUGAS BASTYS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1991-11-21 174274846 UAB "AGROLINA"

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-16 299000 TAMARA ŽUROVA KOMERCINĖS PATALPOS
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-04-18 8370 125831021 UAB "ROKRIDAS" VIRTUVĖS ĮRANGA
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-02-20 15000 300071744 UAB "VILNIAUS IMPLANTOLOGIJOS CENTRO KLINIKA" MEDICININĖ PASLAUGA
  Deklaruojantysis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-02-20 2012-06-20 5000 234995490 "ŪKIO BANKO LIZINGAS" VONIOS ĮRANGA
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-04-14 1000 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - NEKILNOJAMASIS TURTAS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-03-23 825 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 396 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-03-23 7920 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 2352 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 766 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 1218 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 8028 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 3241 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-01-03 2485 174274846 UAB "AGROLINA" NUOMOS OBJEKTAS - ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENYS
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2004-06-20 200000 112021238 AB SEB BANKAS PASKOLA
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-14 179000 112021238 AB SEB BANKAS PASKOLA GAUTA

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos KĘSTUTIS BASTYS BROLIS, UAB "AGROLINA" AKCININKAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos BIRUTĖ MIELIAUSKIENĖ SESUO UAB "AGROLINA" AKCININKĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ALGIRDAS BASTYS BROLIS-VILNIAUS UNIVERSITETO MATEMATIKOS MOKSLŲ DAKTARAS, DOCENTAS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  GERDŽIŪNŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO ( 293329910) NARYS-MEDŽIOTOJAS VŠĮ VILLTIS XXI NARYS FUTBOLO KLUBO "SEIMAS" NARYS