Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64 kandidatas MINDAUGAS BASTYS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861671172
Elektroninio pašto adresas: mindaugas.bastys@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: KRISTINA GERŠVALTAITIENĖ
Telefonas: 861624800
El. paštas: ginkusas@gmail.com
Dalyvių sąrašas