2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MILDA    PETRAUSKIENĖ

Apygarda: Utenos (Nr.51)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 4


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: MILDA PETRAUSKIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ANTANAS
  Pavardė: PETRAUSKAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus, ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2008-11-17 2012-11-15 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 1993-03-17 183697119 UAB "UTENOS RADIOTECHNIKA"
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 1999-07-14 178267532 AB "ŠIRVINTŲ SĖKLOS"

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-22 50000 112021238 AB SEB BANKAS TERMINUOTA SUTARTIS SU SEB BANKU.
  Sutuoktinis Pardavimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-07-24 258000 BUTO PARDAVIMAS
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-10 40000 112021238 AB SEB BANKAS TERMINUOTA SUTARTIS SU SEB BANKU.