Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos rinkimų apygardoje Nr. 51 kandidatė MILDA PETRAUSKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869905182
Elektroninio pašto adresas: milda.petrauskiene@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LEONAS STASIULIONIS
Telefonas: 868645070
El. paštas: leostas@gmail.com
Dalyvių sąrašas