2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

SAULIUS    VAIKŠNORAS

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 79


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-07-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kudirkos Naumiestis, Šakių raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU teisė 1989

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nebuvau

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Tikroji turto kaina",direktorius 17. Visuomeninė veikla VšĮ "Nacionalinis teisingumo centras", "Nacionalinis skyrybų centras", "Jaunųjų teisininkų profesinio ruošimo akademija" steigėjas. Asociacijų: "Druskininkų gynimo frontas", "Profesionalūs pirtininkai", "Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras", "Asmenų, nukentėjusiųjų nuo teismų, prokuratūros, policijos veiksmų", "Asmenų, nukentėjusiųjų nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų" vienas iš trijų steigėjų.
  18. Pomėgiai žvejyba, pirtis, kelionės, domėjimasis politika.
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Dalia Vaikšnorienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Viktorija Vaikšnoraitė, Ernesta Vaikšnoraitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -