2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIRDAS    JANKAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 76


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1964-03-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kazlų Rūda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Aleškino km., Oziorsko raj. Kaliningrado sritis, Rusija
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Spec. vidurinis Vilniaus 26-oji geležinkelio technikos mokykla Geležinkelio stoties budėtojas 1984


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos narys 1998-2001 metai, Lietuvos Krikščioniškosios Demokratijos Partijos narys nuo 2001 metų iki dabar.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kandidatas į Kazlų Rūdos savivaldybės tarybą 2002 - 2002


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "STARJOBS",pagalbinis darbininkas 17. Visuomeninė veikla 1995 - iki dabar - Kazlų Rūdos literatų klubo "Girių versmė" narys; 1998-2003 metai - Lietuvos Kaimo Rašytojų Sąjungos narys; 1998-2003 - Kazlų Rūdos teatro - studijos "Kazlų vaidilos" ir "Pušynų aidas" narys; 1997-iki dabar - Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio narys: 1998-2000 m - Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas; 2000-2005 - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus valdybos narys; 2005 m-iki dabar - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas; 1998-2000 metai - Vyskupo M. Valančiaus balivystės sąjūdžio Vilkaviškio vyskupijos valdybos pirmininkas; 2000 m - 2003 metai - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio pirmininkas; 2003-iki dabar Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio valdybos narys. 2003-2004 metai VšĮ "Šviesos ir Tiesos kelias" direktorius; 2004-2005 m - VšĮ "Šviesos ir Tiesos kelias" direktorius.
  18. Pomėgiai poezija (rašau eiles ir eiliuotas pjeses); teatras - vietos teatruose sukūriau tris vaidmenis; fotografija; menas, internetas; visuomeninė veikla; politika
  19. Šeiminė padėtis išsiskyręs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Irena Jankauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ieva Jankauskaitė (1988 - 2006) - žuvo po automobilio ratais būdama 18,5 metų; Judita Jankauskaitė gimo 1990 metais

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  kandidatu į LR Seimo narius einu iš idealistinių paskatų; visuomeninėje veikloje projektinį darbą dirbu nuo 1998 metų; organizuoju susirinkimus, posėdžius, konferencijas, suvažiavimus, seminarus, stovyklas, sąskrydžius, žygius, įvairias akcijas, konkursus, ypač didelį dėmesį skiriu įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui, tobulinu savo žinias darbui su jaunimu, dalyvauju JRD rengiamuose seminaruose, turiu sertifikatus darbui su jaunimu. Visuomeninėje veikloje psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai skiriu ypatingą dėmesį.