2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARIMANTAS    RAČKAUSKAS

Apygarda: Radviliškio (Nr.44)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 62


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1940-07-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aspirantūra Kauno politechnikos institutas vibrotechnika 1969
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas inžinierius-mechanikas 1962
  Specialus vidurinis Kauno politechnikumas technikas-statybininkas 1957

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos daktaras , vardą Docentas

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, esperanto, anglų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LKDP ir LiCS

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno miesto taryba, deputatas, tarybos pirmininko pavaduotojas 1990 - 1992
  Kauno miesto meras 1992 - 1995


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šiuo metu pastovaus darbo neturiu.,- 17. Visuomeninė veikla Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos, Vilniaus m. Jeruzalės bendruomenės centro pirmininkas, Lietuvos esperantininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Nepartinio demokratinio judėjimo tarybos narys.
  18. Pomėgiai dainavimas, muzika, esperanto kalba
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audronė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Daina, Šarūnas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  per bendruomeninį judėjimą siekiu įtvirtinti realią savivaldą.