2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ZENONAS    VEGELEVIČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 44


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1951-07-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Joniškėlis, Pasvalio raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Čekijos Respublikos Generalinio štabo akademija Brno Valstybės gynimo strategija ir operatyvinis menas 1995
  Aukštasis Čenygovo aukštoji karo aviacijos lakūnų mokykla Skraidančių aparatų eksploatacijos ir pilotavimo inžinierius 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, čekų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) iki 1989 m buvau TSRS komunistų partijos narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos nedirbu, 17. Visuomeninė veikla esu Nepartinio demokratinio judėjimo narys
  18. Pomėgiai aviacija, istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Genovaitė Vegelevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Andrius Vegelevičius, Vaidotas Vegelevičius, Giedrė Kojalienė