2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LAIMA    ARNATKEVIČIŪTĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 42


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1955 m. liepos 7 d. Migūčionių kaime, tuometiniame Trakų rajone.
  1973 m. baigė Elektrėnų vidurinę mokyklą, 1978 m. – lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas). 1986–1989 m. – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros aspirantė, 1990 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių aforistika“. Nepartinė. Katalikė.
  1978–1979 m. – lietuvių kalbos mokytoja Trakų 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
  1979–1986 m. – vyresnioji bibliografė Lietuvos knygų rūmuose.
  Nuo 1990 m. sausio 22 d. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.
  Parengė šešias knygas, iš jų keturias akademinių raštų, paskelbė per 50 straipsnių mokslo ir populiariuose leidiniuose, straipsnių rinkiniuose, enciklopedijose literatūros mokslo klausimais, parašė per 40 knygų recenzijų. Perskaitė 11 mokslinių pranešimų Lietuvoje, Latvijoje. Suredagavo ir parengė spaudai per 50 knygų.
  Moka lietuvių, rusų, vokiečių kalbas.
  Netekėjusi.