2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EGLĖ    MIRONČIKIENĖ

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 35


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1963-10-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvė

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VŠĮ "Mūsų saulužė",direktorė 17. Visuomeninė veikla Vilniaus m. savivaldybės Senosios Šeškinės seniūnaitė, Pasaulinės lietuvių patriotinės organizacijos Lietuvių fronto bičiulių sąjūdis narė. Daug metų aktyviai dalyvauja visuomeniniame šalies gyvenime: atstovauja visuomenines organizacijas svarstant įstatymų projektus Seime, gina gyventojų interesus miesto savivaldybėje, dalyvauja ruošiant teisės aktų pataisas, rašo straipsnius aktualiomis temomis.
  18. Pomėgiai Literatūra, menas, sportas, gėlių auginimas
  19. Šeiminė padėtis išsituokusi
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rytis Mirončikas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė