2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARŪNAS    JUŠKA

Apygarda: Šiaulių kaimiškoji (Nr.45)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 32


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1963-07-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Garliava
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pilviškiai, Vilkaviškio raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno kunigų seminarija ir VDU katalikų teologija 2007
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar - A. Stulginskio universitetas) žemės ūkio mechanizacija 1987
  Spec. vidurinis Kauno politechnikumas (dabar-Kauno technikos kolegija) automobilių remontas ir techninis aptarnavimas 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Drąsos kelias politinė partija narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros parapija.,katichetas 17. Visuomeninė veikla neformalaus Dorinio atgimimo sąjūdžio narys
  18. Pomėgiai gyvenimo credo-pilietiškumo ir krikščioniškų vertybių puoselėjimas ir sklaida
  19. Šeiminė padėtis išsituokęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) sūnus Tomas Heck

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -