2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DONATAS    STAKIŠAITIS

Apygarda: Šakių (Nr.64)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 25


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1956-02-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Marijampolė
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Stacionarinė doktorantūra Kauno medicinos akademijos Kardiologijos institutas 1992
  Stacionarinė aspirantūra VU Medicinos fakultetas 1988
  Klinikinė ordinatūra VU Medicinos fakulteto Gydytojų tobulinimosi fakultetas 1986
  Aukštasis Kauno medicinos institutas gydytojas 1980

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas medicinos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nesu

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM,skyriaus vedėja 17. Visuomeninė veikla Esu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
  18. Pomėgiai kartu su bendraminčiais renkame atsiminimus apie sovietmečio laisvės kovotojus, pogrindžio spaudos darbuotojus ir rengiame knygas apie juos. 2010 m. išleidome knygą apie pogrindžio leidinio "Rūpintojėlis" redaktorę A. Urbonaitę (Sesuo Ada. Pašaukta ginti Tautos sielą. UAB Ars Baltica, 2010, 312 p.)
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Lina-Marija Stakišaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Indrė Marija Stakišaitytė, Julius Stakišaitis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -