2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AURELIJA    GURSKIENĖ

Apygarda: Mažeikių (Nr.38)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 17


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1972-04-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Jonučių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno medicinos universitetas gydytoja 1999
  Vidurinis Garliavos vidurinė m-kla mokinė 1990

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu
  13. Kokias užsienio kalbas mokate lietuvių, anglų, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) esu "Drąsos kelias" politinės partijos narė

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras,vaikų ligų gydytoja 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai skaitymas, kelionės, krepšinis
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Algirdas
  20. Vaikų vardai (pavardės) sūnūs Gediminas ir Vytautas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  esu sąžininga, nemėgstu melo, visur ir visada stengiuosi padėti žmonėms.